องค์การบริหารส่วนตำบลโนนโหนน อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

ผู้บริหาร/สมาชิกสภาฯ

แบบสำรวจเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ออนไลน์ 000010
วันนี้ 000010
วานนี้ 000032
เดือนนี้ 001386
เดือนก่อน 001052
ปีนี้ 001386
ปีก่อน 073335
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวรับสมัคร
  • ข่าวสภาฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนโหนน เรื่องแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภดส.3) ประจำปีภาษี 2566 - 6 ม.ค. 2566(ดู 12) 
  ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี 2566 - 13 ธ.ค. 2565(ดู 14) 
  ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2566 - 13 ธ.ค. 2565(ดู 40) 
  การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษี ประจำปี พ.ศ.2566 - 13 ธ.ค. 2565(ดู 13) 
  ข่าวประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์ ขั้นตอนและวิธีการชำระภาษี - 13 ธ.ค. 2565(ดู 12) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนโหนน เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลอื่นหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น  - 7 ต.ค. 2565(ดู 57) 
  ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนโหนน เรื่องการสำรวจที่ดินและปลูกสร้าง - 5 ต.ค. 2565(ดู 36) 
  • ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  • ประกาศราคากลาง
  • จัดซื้อจัดจ้าง e-GP
  ประกาศ ขายทอดตลาด ครุภัณฑ์ที่ชำรุด/เสื่อมสภาพ และไม่สามารถซ่อมแซมได้ ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 - 9 พ.ย. 2565(ดู 75) 
  ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง - 12 ม.ค. 2564(ดู 266) 
  ประกาศแบบบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.1) ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง - 12 ม.ค. 2564(ดู 250) 
  แบบบัญชีรายชื่อที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภดส.3) ประจำปีภาษี 2563 (หมู่ 12 เพิ่มเติม) - 19 พ.ค. 2563(ดู 304) 
  แบบบัญชีรายชื่อที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภดส.3) ประจำปีภาษี 2563 (หมู่ 11) - 12 พ.ค. 2563(ดู 300) 
  แบบบัญชีรายชื่อที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภดส.3) ประจำปีภาษี 2563 (หมู่ 12) - 29 เม.ย. 2563(ดู 343) 
  แบบบัญชีรายชื่อที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภดส.3) ประจำปีภาษี 2563 (หมู่ 9) - 29 เม.ย. 2563(ดู 301) 

ภาพกิจกรรม

กิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ (ดู 157)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนโหนน แถลงนโยบายต่อที่ประชุมสภาฯ (ดู 160)

องค์กรแห่งการเรียนรู้

โครงการอนุรักษ์ พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ดู 225)

น้ำคือชีวิต (ดู 188)

สถานที่สำคัญแหล่งท่องเที่ยว

ป่าโนนเอียด (ดู 198)

ป่าโนนเอียด (ดู 203)

ผลิตภัณฑ์เด่นของตำบล

เห็ดนางฟ้า บ้านหนองคู ตำบลโนนโหนน (ดู 434)

ไม้ดอกไม้ประดับ บ้านหนองคู ตำบลโนนโหนน (ดู 346)

ดาวน์โหลดใหม่

  หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 : [16 พ.ย. 2565]
  ฐานในการคำนวณและอัตราร้อยละของฐานในการคำนวณที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนโหนน ประจำปีงบประมาณ 2566 : [16 พ.ย. 2565]
  โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2566 : [18 ต.ค. 2565]
  แผนการตรวจสอบประจำปี : [4 ต.ค. 2565]
  แผนการตรวจสอบภายในระยะยาว : [4 ต.ค. 2565]
  นโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 : [4 ต.ค. 2565]
  กฎบัตร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 : [4 ต.ค. 2565]
  แผนการตรวจสอบภายในระยะยาว ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568 : [4 ต.ค. 2565]
  แผนการตรวจสอบประจำปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 : [4 ต.ค. 2565]

อัลบั้มภาพกิจกรรม

การส่งเสริมความโปร่งใส