องค์การบริหารส่วนตำบลโนนโหนน อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

ผู้บริหาร/สมาชิกสภาฯ

แบบสำรวจเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ออนไลน์ 00012
วันนี้ 00004
วานนี้ 00086
เดือนนี้ 00235
เดือนก่อน 01838
ปีนี้ 09736
ปีก่อน 73335
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวรับสมัคร
  • ข่าวสภาฯ
  ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนโหนน เรื่อง การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง - 2 ต.ค. 2566(ดู 4) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนโหนน เรื่อง แผนพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรยได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 - 2 ต.ค. 2566(ดู 3) 
  แผนพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2567 - 2 ต.ค. 2566(ดู 6) 
  รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน องค์การบริหารส่วนตำบลโนนโหนน อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงวดปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 - 24 มี.ค. 2566(ดู 136) 
  ประกาศแบบบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566 - 14 มี.ค. 2566(ดู 119) 
  ประกาศแบบบัญชีราคาประเมินทุนทัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) (บัญชีราคาประเมินที่ดิน) - 14 มี.ค. 2566(ดู 92) 
  ประกาศแบบบัญชฃีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) (บัญชีกำหนดราคาทุนทรัพย์ที่ดิน ประจำปี 2566) - 14 มี.ค. 2566(ดู 84) 
  • ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  • ประกาศราคากลาง
  • จัดซื้อจัดจ้าง e-GP
  ประกาศ ขายทอดตลาด ครุภัณฑ์ที่ชำรุด/เสื่อมสภาพ และไม่สามารถซ่อมแซมได้ ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 - 9 พ.ย. 2565(ดู 221) 
  ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง - 12 ม.ค. 2564(ดู 375) 
  ประกาศแบบบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.1) ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง - 12 ม.ค. 2564(ดู 358) 
  แบบบัญชีรายชื่อที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภดส.3) ประจำปีภาษี 2563 (หมู่ 12 เพิ่มเติม) - 19 พ.ค. 2563(ดู 416) 
  แบบบัญชีรายชื่อที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภดส.3) ประจำปีภาษี 2563 (หมู่ 11) - 12 พ.ค. 2563(ดู 398) 
  แบบบัญชีรายชื่อที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภดส.3) ประจำปีภาษี 2563 (หมู่ 12) - 29 เม.ย. 2563(ดู 441) 
  แบบบัญชีรายชื่อที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภดส.3) ประจำปีภาษี 2563 (หมู่ 9) - 29 เม.ย. 2563(ดู 401) 
  จ้างเหมาซ่อมแซมปรับปรุงถนนภายในตำบลโนนโหนน จำนวน ๖ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-09-25
  จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ทะเบียน บว๖๑๓๗ อุบลราชธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-09-26
  จ้างเหมาออกแบบโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนโหนน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-09-25
  จ้างเหมาออกแบบโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนโหนน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-09-21
  จ้างเหมาออกแบบโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนโหนน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-09-20
  ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (ตู้ควบคุมไฟฟ้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-09-18
  ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องสูบน้ำบาดาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-09-18

ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรมดำเนินการฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2565 (ดู 43)

อบต.โนนโหนน ส่งเสริมสุขภาพการป้องกันและควบคุมโรคโควิด - 19 (ดู 55)

องค์กรแห่งการเรียนรู้

โครงการอนุรักษ์ พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ดู 345)

น้ำคือชีวิต (ดู 281)

สถานที่สำคัญแหล่งท่องเที่ยว

ป่าโนนเอียด (ดู 316)

ป่าโนนเอียด (ดู 313)

ผลิตภัณฑ์เด่นของตำบล

เห็ดนางฟ้า บ้านหนองคู ตำบลโนนโหนน (ดู 723)

ไม้ดอกไม้ประดับ บ้านหนองคู ตำบลโนนโหนน (ดู 573)

ดาวน์โหลดใหม่

  ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนโหนน เรื่อง การเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2565 : [1 พ.ย. 2566]
  ทบทวนกฎบัตร 2567 : [28 ก.ย. 2566]
  นโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 2567 : [28 ก.ย. 2566]
  แผนการตรวจสอบภายในระยะยาว 2567 - 2569 : [28 ก.ย. 2566]
  แผนการตรวจสอบภายในประจำปี 2567 : [28 ก.ย. 2566]
  รายงานการบันทึกข้อมูลในระบบประเมินผลมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2566 : [4 ส.ค. 2566]
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนโหนน เรื่อง หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล : [14 มิ.ย. 2566]
  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ.2565 : [14 มิ.ย. 2566]
  38รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนโหนน พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน : [9 มิ.ย. 2566]

อัลบั้มภาพกิจกรรม

การบริหารงาน

การส่งเสริมความโปร่งใส