องค์การบริหารส่วนตำบลโนนโหนน อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

ผู้บริหาร/สมาชิกสภาฯ

แบบสำรวจเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ออนไลน์ 00004
วันนี้ 00017
วานนี้ 00059
เดือนนี้ 00396
เดือนก่อน 02423
ปีนี้ 14525
ปีก่อน 73335
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวรับสมัคร
  • ข่าวสภาฯ
  ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนโหนน เรื่อง การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง - 2 ต.ค. 2566(ดู 44) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนโหนน เรื่อง แผนพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรยได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 - 2 ต.ค. 2566(ดู 55) 
  แผนพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2567 - 2 ต.ค. 2566(ดู 50) 
  รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน องค์การบริหารส่วนตำบลโนนโหนน อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงวดปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 - 24 มี.ค. 2566(ดู 204) 
  ประกาศแบบบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566 - 14 มี.ค. 2566(ดู 178) 
  ประกาศแบบบัญชีราคาประเมินทุนทัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) (บัญชีราคาประเมินที่ดิน) - 14 มี.ค. 2566(ดู 126) 
  ประกาศแบบบัญชฃีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) (บัญชีกำหนดราคาทุนทรัพย์ที่ดิน ประจำปี 2566) - 14 มี.ค. 2566(ดู 159) 
  รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง - 6 ธ.ค. 2566(ดู 3) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนโหนน เรื่อง รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบลอื่นหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร - 7 พ.ย. 2566(ดู 26) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนโหนน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง - 19 ก.ค. 2566(ดู 109) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนโหนน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหา และเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม - 24 ส.ค. 2565(ดู 209) 
  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง - 10 ส.ค. 2565(ดู 220) 
  แบบบัญชีรายชื่อที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภดส.3) ประจำปีภาษี 2563 (หมู่ 4) - 8 พ.ค. 2563(ดู 439) 
  แบบบัญชีรายชื่อที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภดส.3) ประจำปีภาษี 2563 (หมู่ 7) - 8 พ.ค. 2563(ดู 476) 
  • ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  • ประกาศราคากลาง
  • จัดซื้อจัดจ้าง e-GP
  ประกาศ ขายทอดตลาด ครุภัณฑ์ที่ชำรุด/เสื่อมสภาพ และไม่สามารถซ่อมแซมได้ ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 - 9 พ.ย. 2565(ดู 271) 
  ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง - 12 ม.ค. 2564(ดู 421) 
  ประกาศแบบบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.1) ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง - 12 ม.ค. 2564(ดู 400) 
  แบบบัญชีรายชื่อที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภดส.3) ประจำปีภาษี 2563 (หมู่ 12 เพิ่มเติม) - 19 พ.ค. 2563(ดู 451) 
  แบบบัญชีรายชื่อที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภดส.3) ประจำปีภาษี 2563 (หมู่ 11) - 12 พ.ค. 2563(ดู 437) 
  แบบบัญชีรายชื่อที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภดส.3) ประจำปีภาษี 2563 (หมู่ 12) - 29 เม.ย. 2563(ดู 505) 
  แบบบัญชีรายชื่อที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภดส.3) ประจำปีภาษี 2563 (หมู่ 9) - 29 เม.ย. 2563(ดู 430) 
  ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-11-30
  ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-11-21
  ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาโหนนน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-11-10
  ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับนักเรียนโรงเรียนบ้านโนนโหนน (อ่อนอุปการ),โรงเรียนบ้านหนองคู (โสภณประชานุกูล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-11-10
  ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตพื้นที่ตำบลโนนโหนน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-10-30
  ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับนักเรียนโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลโนนโหนน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-10-30
  จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับ ศพด.บ้านนาโหนนเหนือ ประจำภาคเรียนที่ 1/2566 เดือน ต.ค.66 นักเรียน 32 คนๆละ 36 บาท จำนวน 20 ทำการ เป็นเงินทั้งสิ้น 23,040 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-10-31

ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรมดำเนินการฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2565 (ดู 98)

อบต.โนนโหนน ส่งเสริมสุขภาพการป้องกันและควบคุมโรคโควิด - 19 (ดู 102)

องค์กรแห่งการเรียนรู้

โครงการอนุรักษ์ พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ดู 386)

น้ำคือชีวิต (ดู 308)

สถานที่สำคัญแหล่งท่องเที่ยว

ป่าโนนเอียด (ดู 346)

ป่าโนนเอียด (ดู 360)

ผลิตภัณฑ์เด่นของตำบล

เห็ดนางฟ้า บ้านหนองคู ตำบลโนนโหนน (ดู 836)

ไม้ดอกไม้ประดับ บ้านหนองคู ตำบลโนนโหนน (ดู 615)

ดาวน์โหลดใหม่

  แบบเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ 2566 : [10 พ.ย. 2566]
  ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนโหนน เรื่อง การเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2565 : [1 พ.ย. 2566]
  ทบทวนกฎบัตร 2567 : [28 ก.ย. 2566]
  นโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 2567 : [28 ก.ย. 2566]
  แผนการตรวจสอบภายในระยะยาว 2567 - 2569 : [28 ก.ย. 2566]
  แผนการตรวจสอบภายในประจำปี 2567 : [28 ก.ย. 2566]
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 : [21 ก.ย. 2566]
  รายงานการบันทึกข้อมูลในระบบประเมินผลมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2566 : [4 ส.ค. 2566]
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนโหนน เรื่อง หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล : [14 มิ.ย. 2566]

อัลบั้มภาพกิจกรรม

การบริหารงาน

การส่งเสริมความโปร่งใส