องค์การบริหารส่วนตำบลโนนโหนน อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

ผู้บริหาร/สมาชิกสภาฯ

แบบสำรวจเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ออนไลน์ 00016
วันนี้ 00016
วานนี้ 00040
เดือนนี้ 00088
เดือนก่อน 00977
ปีนี้ 04693
ปีก่อน 73335
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวรับสมัคร
  • ข่าวสภาฯ
  รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน องค์การบริหารส่วนตำบลโนนโหนน อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงวดปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 - 24 มี.ค. 2566(ดู 47) 
  ประกาศแบบบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566 - 14 มี.ค. 2566(ดู 44) 
  ประกาศแบบบัญชีราคาประเมินทุนทัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) (บัญชีราคาประเมินที่ดิน) - 14 มี.ค. 2566(ดู 34) 
  ประกาศแบบบัญชฃีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) (บัญชีกำหนดราคาทุนทรัพย์ที่ดิน ประจำปี 2566) - 14 มี.ค. 2566(ดู 26) 
  ประกาศบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) (บัญชีราคาประเมินสิ่งสร้าง)  - 14 มี.ค. 2566(ดู 34) 
  ประกาศแบบบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ส.ด.1) ประจำปี 2566 - 14 มี.ค. 2566(ดู 29) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนโหนน เรื่องรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลอื่นหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติ - 1 มี.ค. 2566(ดู 65) 
  • ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  • ประกาศราคากลาง
  • จัดซื้อจัดจ้าง e-GP
  ประกาศ ขายทอดตลาด ครุภัณฑ์ที่ชำรุด/เสื่อมสภาพ และไม่สามารถซ่อมแซมได้ ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 - 9 พ.ย. 2565(ดู 130) 
  ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง - 12 ม.ค. 2564(ดู 319) 
  ประกาศแบบบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.1) ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง - 12 ม.ค. 2564(ดู 292) 
  แบบบัญชีรายชื่อที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภดส.3) ประจำปีภาษี 2563 (หมู่ 12 เพิ่มเติม) - 19 พ.ค. 2563(ดู 353) 
  แบบบัญชีรายชื่อที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภดส.3) ประจำปีภาษี 2563 (หมู่ 11) - 12 พ.ค. 2563(ดู 344) 
  แบบบัญชีรายชื่อที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภดส.3) ประจำปีภาษี 2563 (หมู่ 12) - 29 เม.ย. 2563(ดู 387) 
  แบบบัญชีรายชื่อที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภดส.3) ประจำปีภาษี 2563 (หมู่ 9) - 29 เม.ย. 2563(ดู 346) 
  ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ.ในเขตพื้นที่ตำบลโนนโหนน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-05-31
  ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตพื้นที่ตำบลโนนโหนน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-05-31
  ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-05-31
  จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-05-29
  ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-05-26
  ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-05-26
  จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-05-18

ภาพกิจกรรม

กิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ (ดู 234)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนโหนน แถลงนโยบายต่อที่ประชุมสภาฯ (ดู 203)

องค์กรแห่งการเรียนรู้

โครงการอนุรักษ์ พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ดู 272)

น้ำคือชีวิต (ดู 227)

สถานที่สำคัญแหล่งท่องเที่ยว

ป่าโนนเอียด (ดู 244)

ป่าโนนเอียด (ดู 251)

ผลิตภัณฑ์เด่นของตำบล

เห็ดนางฟ้า บ้านหนองคู ตำบลโนนโหนน (ดู 592)

ไม้ดอกไม้ประดับ บ้านหนองคู ตำบลโนนโหนน (ดู 459)

ดาวน์โหลดใหม่

  หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 : [16 พ.ย. 2565]
  ฐานในการคำนวณและอัตราร้อยละของฐานในการคำนวณที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนโหนน ประจำปีงบประมาณ 2566 : [16 พ.ย. 2565]
  โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2566 : [18 ต.ค. 2565]
  แผนการตรวจสอบประจำปี : [4 ต.ค. 2565]
  แผนการตรวจสอบภายในระยะยาว : [4 ต.ค. 2565]
  นโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 : [4 ต.ค. 2565]
  กฎบัตร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 : [4 ต.ค. 2565]
  แผนการตรวจสอบภายในระยะยาว ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568 : [4 ต.ค. 2565]
  แผนการตรวจสอบประจำปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 : [4 ต.ค. 2565]

อัลบั้มภาพกิจกรรม

การส่งเสริมความโปร่งใส