องค์การบริหารส่วนตำบลโนนโหนน อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

ผู้บริหาร/สมาชิกสภาฯ

แบบสำรวจเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ออนไลน์ 00003
วันนี้ 00077
วานนี้ 00375
เดือนนี้ 01997
เดือนก่อน 01747
ปีนี้ 07577
ปีก่อน 16058
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวรับสมัคร
  • ข่าวสภาฯ
  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนโหนน จัดกิจกรรม MOI Waste Bank Week - มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ - 12 มี.ค. 2567(ดู 58) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนโหนน เรื่อง ผลพิจารณาให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนกรณีประสบสาธารณภัย - 2 ก.พ. 2567(ดู 193) 
  ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลโนนโหนน ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส - 30 ม.ค. 2567(ดู 36) 
  ประกาศแบบบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1)ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2567 - 24 ม.ค. 2567(ดู 906) 
  แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภดส.3) ประจำปี 2567 - 15 ม.ค. 2567(ดู 228) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนโหนน เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง - 8 ม.ค. 2567(ดู 219) 
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) สัมภาษณ์ - 4 ม.ค. 2567(ดู 255) 
  รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง - 6 ธ.ค. 2566(ดู 238) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนโหนน เรื่อง รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบลอื่นหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร - 7 พ.ย. 2566(ดู 269) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนโหนน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง - 19 ก.ค. 2566(ดู 330) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนโหนน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหา และเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม - 24 ส.ค. 2565(ดู 448) 
  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง - 10 ส.ค. 2565(ดู 453) 
  แบบบัญชีรายชื่อที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภดส.3) ประจำปีภาษี 2563 (หมู่ 4) - 8 พ.ค. 2563(ดู 695) 
  แบบบัญชีรายชื่อที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภดส.3) ประจำปีภาษี 2563 (หมู่ 7) - 8 พ.ค. 2563(ดู 744) 
  • ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  • ประกาศราคากลาง
  • จัดซื้อจัดจ้าง e-GP
  ประกาศ ขายทอดตลาด ครุภัณฑ์ที่ชำรุด/เสื่อมสภาพ และไม่สามารถซ่อมแซมได้ ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 - 9 พ.ย. 2565(ดู 512) 
  ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง - 12 ม.ค. 2564(ดู 664) 
  ประกาศแบบบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.1) ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง - 12 ม.ค. 2564(ดู 630) 
  แบบบัญชีรายชื่อที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภดส.3) ประจำปีภาษี 2563 (หมู่ 12 เพิ่มเติม) - 19 พ.ค. 2563(ดู 662) 
  แบบบัญชีรายชื่อที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภดส.3) ประจำปีภาษี 2563 (หมู่ 11) - 12 พ.ค. 2563(ดู 676) 
  แบบบัญชีรายชื่อที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภดส.3) ประจำปีภาษี 2563 (หมู่ 12) - 29 เม.ย. 2563(ดู 784) 
  แบบบัญชีรายชื่อที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภดส.3) ประจำปีภาษี 2563 (หมู่ 9) - 29 เม.ย. 2563(ดู 634) 
  ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดงานและสถานที่ ตามโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-04-05
  ซื้อของที่ระลึกสำหรับผู้สูงอายุดีเด่น ตามโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-04-05
  จ้างเหมาจัดทำใบประกาศพร้อมกรอบ ตามโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-04-05
  ซื้อวัสดุตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-04-04
  ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (เปลี่ยนยางรถยนต์ส่วนกลาง) ทะเบียน บว ๔๑๖๑ อุบลราชธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-04-02
  ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-03-29
  ซื้อวัสดุตามโครงการซ้อมแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-03-28

ภาพกิจกรรม

โครงการสืบสารประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2567 (ดู 25)

ส่งมอบอุปกรณ์กีฬาหมู่บ้านให้กับผู้นำทั้ง 12 หมู่บ้าน (ดู 32)

กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน

องค์กรแห่งการเรียนรู้

โครงการอนุรักษ์ พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ดู 609)

น้ำคือชีวิต (ดู 516)

กิจกรรมและโครงการในการมีส่วนร่วม

สถานที่สำคัญแหล่งท่องเที่ยว

ป่าโนนเอียด (ดู 559)

ป่าโนนเอียด (ดู 575)

ผลิตภัณฑ์เด่นของตำบล

เห็ดนางฟ้า บ้านหนองคู ตำบลโนนโหนน (ดู 1118)

ไม้ดอกไม้ประดับ บ้านหนองคู ตำบลโนนโหนน (ดู 852)

ดาวน์โหลดใหม่

  รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy ประจำปี พ.ศ.2566 : [19 เม.ย. 2567]
  รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา ประจำปี พ.ศ.2566 : [19 เม.ย. 2567]
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2566 : [17 เม.ย. 2567]
  ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ.2566 : [11 เม.ย. 2567]
  O14 รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2567 : [11 เม.ย. 2567]
  O16 ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2567 : [11 เม.ย. 2567]
  O17 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ.2566 : [11 เม.ย. 2567]
  แผนการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ไตรมาสที่ 1) : [11 เม.ย. 2567]
  แผนการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ไตรมาสที่ 2) : [11 เม.ย. 2567]

อัลบั้มภาพกิจกรรม

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

แผนยุทธศาสตร์

การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม