องค์การบริหารส่วนตำบลโนนโหนน

Nonnhon Subdistrict Administrative Organization

ไม้ดอกไม้ประดับ บ้านหนองคู ตำบลโนนโหนน

หัวข้อ :: ไม้ดอกไม้ประดับ บ้านหนองคู ตำบลโนนโหนน

ไม้ดอกไม้ประดับ ผลิตและจำหน่ายพันธุ์ไม้ ไม้ดอกไม้ประดับมีหลายชนิด เช่น ต้นทองอุไร ต้นเฟื้องฟ้า และไม้ดอกไม้ประดับอื่นๆ มีจำนวน 40 สวน อยู่ในเขตบ้านหนองคู หมู่ 4,7,8,9,12     สนใจชมสวนหรือซื้อได้ในราคาส่ง ติดต่อได้ที่บ้านหนองคู  ตำบลโนนโหนน

 
        
วันที่ : 21 ธันวาคม 2563   View : 874