องค์การบริหารส่วนตำบลโนนโหนน

Nonnhon Subdistrict Administrative Organization

รายงานการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน

รายงานการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน วันที่ โหลด
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานรัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือนแรก ( ต.ค.2564 - มี.ค.2565)   27 เม.ย. 2565 135
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานรัฐ (สขร.)ประจำเดือน มีนาคม 2565   1 เม.ย. 2565 145
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานรัฐ (สขร.)ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565   1 มี.ค. 2565 139
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานรัฐ (สขร.)ประจำเดือน มกราคม 2565   1 ก.พ. 2565 148
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานรัฐ (สขร.)ประจำเดือน ธันวาคม 2564   4 ม.ค. 2565 167
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานรัฐ (สขร.)ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564   1 ธ.ค. 2564 139
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานรัฐ (สขร.)ประจำเดือน ตุลาคม 2564   1 พ.ย. 2564 142
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2564   12 พ.ค. 2564 210
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2564   12 พ.ค. 2564 214
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2564   12 พ.ค. 2564 224
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2562   30 ก.ค. 2563 280
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2562   30 ก.ค. 2563 252
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2562   30 ก.ค. 2563 253
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพัันธ์ 2563   30 ก.ค. 2563 291
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2563   30 ก.ค. 2563 247
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2563   30 ก.ค. 2563 259
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2563   30 ก.ค. 2563 243
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2563   30 ก.ค. 2563 257
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 65 ต.ค. - มี.ค.   30 พ.ย. 542 94
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 65 เม.ย. - ก.ย.   30 พ.ย. 542 87
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำ เดือน ตุลาคม พ.ศ.2565   30 พ.ย. 542 88
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2565   30 พ.ย. 542 89
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำ เดือน ธันวาคม พ.ศ.2565   30 พ.ย. 542 101