องค์การบริหารส่วนตำบลโนนโหนน

Nonnhon Subdistrict Administrative Organization

รายงานการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน

รายงานการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน วันที่ โหลด
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานรัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือนแรก ( ต.ค.2564 - มี.ค.2565)   27 เม.ย. 2565 115
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานรัฐ (สขร.)ประจำเดือน มีนาคม 2565   1 เม.ย. 2565 121
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานรัฐ (สขร.)ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565   1 มี.ค. 2565 114
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานรัฐ (สขร.)ประจำเดือน มกราคม 2565   1 ก.พ. 2565 126
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานรัฐ (สขร.)ประจำเดือน ธันวาคม 2564   4 ม.ค. 2565 132
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานรัฐ (สขร.)ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564   1 ธ.ค. 2564 121
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานรัฐ (สขร.)ประจำเดือน ตุลาคม 2564   1 พ.ย. 2564 118
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2564   12 พ.ค. 2564 187
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2564   12 พ.ค. 2564 192
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2564   12 พ.ค. 2564 201
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2562   30 ก.ค. 2563 255
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2562   30 ก.ค. 2563 232
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2562   30 ก.ค. 2563 230
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพัันธ์ 2563   30 ก.ค. 2563 253
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2563   30 ก.ค. 2563 225
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2563   30 ก.ค. 2563 238
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2563   30 ก.ค. 2563 218
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2563   30 ก.ค. 2563 234
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 65 ต.ค. - มี.ค.   30 พ.ย. 542 73
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 65 เม.ย. - ก.ย.   30 พ.ย. 542 68
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำ เดือน ตุลาคม พ.ศ.2565   30 พ.ย. 542 67
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2565   30 พ.ย. 542 68
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำ เดือน ธันวาคม พ.ศ.2565   30 พ.ย. 542 76