องค์การบริหารส่วนตำบลโนนโหนน

Nonnhon Subdistrict Administrative Organization

รายงานการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน


ออนไลน์ : 16

รายงานการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน วันที่ โหลด
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานรัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือนแรก ( ต.ค.2564 - มี.ค.2565)   27 เม.ย. 2565 37
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานรัฐ (สขร.)ประจำเดือน มีนาคม 2565   1 เม.ย. 2565 34
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานรัฐ (สขร.)ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565   1 มี.ค. 2565 35
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานรัฐ (สขร.)ประจำเดือน มกราคม 2565   1 ก.พ. 2565 42
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานรัฐ (สขร.)ประจำเดือน ธันวาคม 2564   4 ม.ค. 2565 37
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานรัฐ (สขร.)ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564   1 ธ.ค. 2564 31
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานรัฐ (สขร.)ประจำเดือน ตุลาคม 2564   1 พ.ย. 2564 35
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2564   12 พ.ค. 2564 108
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2564   12 พ.ค. 2564 105
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2564   12 พ.ค. 2564 109
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2562   30 ก.ค. 2563 157
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2562   30 ก.ค. 2563 143
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2562   30 ก.ค. 2563 140
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพัันธ์ 2563   30 ก.ค. 2563 152
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2563   30 ก.ค. 2563 136
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2563   30 ก.ค. 2563 149
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2563   30 ก.ค. 2563 130
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2563   30 ก.ค. 2563 148