องค์การบริหารส่วนตำบลโนนโหนน

Nonnhon Subdistrict Administrative Organization

รายงานการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน

รายงานการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน วันที่ โหลด
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานรัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือนแรก ( ต.ค.2564 - มี.ค.2565)   27 เม.ย. 2565 60
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานรัฐ (สขร.)ประจำเดือน มีนาคม 2565   1 เม.ย. 2565 56
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานรัฐ (สขร.)ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565   1 มี.ค. 2565 56
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานรัฐ (สขร.)ประจำเดือน มกราคม 2565   1 ก.พ. 2565 60
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานรัฐ (สขร.)ประจำเดือน ธันวาคม 2564   4 ม.ค. 2565 57
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานรัฐ (สขร.)ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564   1 ธ.ค. 2564 52
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานรัฐ (สขร.)ประจำเดือน ตุลาคม 2564   1 พ.ย. 2564 56
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2564   12 พ.ค. 2564 127
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2564   12 พ.ค. 2564 128
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2564   12 พ.ค. 2564 129
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2562   30 ก.ค. 2563 182
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2562   30 ก.ค. 2563 161
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2562   30 ก.ค. 2563 165
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพัันธ์ 2563   30 ก.ค. 2563 174
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2563   30 ก.ค. 2563 158
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2563   30 ก.ค. 2563 170
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2563   30 ก.ค. 2563 154
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2563   30 ก.ค. 2563 169
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 65 ต.ค. - มี.ค.   30 พ.ย. 542 4
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 65 เม.ย. - ก.ย.   30 พ.ย. 542 4
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำ เดือน ตุลาคม พ.ศ.2565   30 พ.ย. 542 4
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2565   30 พ.ย. 542 4
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำ เดือน ธันวาคม พ.ศ.2565   30 พ.ย. 542 4