องค์การบริหารส่วนตำบลโนนโหนน

Nonnhon Subdistrict Administrative Organization

แผนการดำเนินงานประจำปี

แผนการดำเนินงานประจำปี วันที่ โหลด
แผนการดำเนินงานใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 2   24 มิ.ย. 2565 80
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565   2 พ.ย. 2564 180
รายงานแผนดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.2564   16 เม.ย. 2564 119
ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2564   6 พ.ย. 2563 243
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564   30 ต.ค. 2563 140
แผนการดำเนินงานทุนสำรองเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563   16 ต.ค. 2563 219
ประกาศใช้แผนดำเนินงาน งบทุนสำรองเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563   29 ก.ย. 2563 182
บัญชีครุภัณฑ์   15 พ.ค. 2563 251
แผนการดำเนินงาน ใช้จ่ายเงินสะสมครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563   15 พ.ย. 2562 480
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563   29 ต.ค. 2562 274
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566   30 พ.ย. 542 27