องค์การบริหารส่วนตำบลโนนโหนน

Nonnhon Subdistrict Administrative Organization

แผนการดำเนินงานประจำปี

แผนการดำเนินงานประจำปี วันที่ โหลด
แผนการดำเนินงานใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 2   24 มิ.ย. 2565 54
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565   2 พ.ย. 2564 147
รายงานแผนดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.2564   16 เม.ย. 2564 96
ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2564   6 พ.ย. 2563 219
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564   30 ต.ค. 2563 108
แผนการดำเนินงานทุนสำรองเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563   16 ต.ค. 2563 198
ประกาศใช้แผนดำเนินงาน งบทุนสำรองเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563   29 ก.ย. 2563 161
บัญชีครุภัณฑ์   15 พ.ค. 2563 223
แผนการดำเนินงาน ใช้จ่ายเงินสะสมครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563   15 พ.ย. 2562 402
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563   29 ต.ค. 2562 243
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566   30 พ.ย. 542 5