องค์การบริหารส่วนตำบลโนนโหนน

Nonnhon Subdistrict Administrative Organization

แผนการดำเนินงานประจำปี

แผนการดำเนินงานประจำปี วันที่ โหลด
แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567   19 ธ.ค. 2566 26
แผนการดำเนินงานใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 2   24 มิ.ย. 2565 136
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565   2 พ.ย. 2564 236
รายงานแผนดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.2564   16 เม.ย. 2564 168
ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2564   6 พ.ย. 2563 298
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564   30 ต.ค. 2563 199
แผนการดำเนินงานทุนสำรองเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563   16 ต.ค. 2563 273
ประกาศใช้แผนดำเนินงาน งบทุนสำรองเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563   29 ก.ย. 2563 244
บัญชีครุภัณฑ์   15 พ.ค. 2563 310
แผนการดำเนินงาน ใช้จ่ายเงินสะสมครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563   15 พ.ย. 2562 652
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563   29 ต.ค. 2562 334
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566   30 พ.ย. 542 83