องค์การบริหารส่วนตำบลโนนโหนน

Nonnhon Subdistrict Administrative Organization

แผนการดำเนินงานประจำปี


ออนไลน์ : 16

แผนการดำเนินงานประจำปี วันที่ โหลด
แผนการดำเนินงานใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 2   24 มิ.ย. 2565 36
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565   2 พ.ย. 2564 121
รายงานแผนดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.2564   16 เม.ย. 2564 80
ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2564   6 พ.ย. 2563 200
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564   30 ต.ค. 2563 85
แผนการดำเนินงานทุนสำรองเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563   16 ต.ค. 2563 178
ประกาศใช้แผนดำเนินงาน งบทุนสำรองเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563   29 ก.ย. 2563 142
บัญชีครุภัณฑ์   15 พ.ค. 2563 204
แผนการดำเนินงาน ใช้จ่ายเงินสะสมครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563   15 พ.ย. 2562 319
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563   29 ต.ค. 2562 224