องค์การบริหารส่วนตำบลโนนโหนน

Nonnhon Subdistrict Administrative Organization

ข่าวประชาสัมพันธ์ : องค์การบริหารส่วนตำบลโนนโหนน อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนโหนน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 14 มิ.ย. 2567 98
ประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี 2567 27 พ.ค. 2567 103
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลโนนโหนน เรื่องให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนโหนน เขตเลือกตั้งที่ 5 และเขตเลือกตั้งที่ 6 แทนตำแหน่งที่ว่าง 23 พ.ค. 2567 102
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนโหนน จัดกิจกรรม MOI Waste Bank Week - มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ 12 มี.ค. 2567 182
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนโหนน เรื่อง ผลพิจารณาให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนกรณีประสบสาธารณภัย 2 ก.พ. 2567 306
ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลโนนโหนน ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 30 ม.ค. 2567 177
ประกาศแบบบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1)ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2567 24 ม.ค. 2567 1059
แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภดส.3) ประจำปี 2567 15 ม.ค. 2567 277
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนโหนน เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง 8 ม.ค. 2567 264
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) สัมภาษณ์ 4 ม.ค. 2567 301
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบแข่งขัน เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 28 ธ.ค. 2566 249
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 6 ธ.ค. 2566 242
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนโหนน เรื่อง การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2 ต.ค. 2566 173
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนโหนน เรื่อง แผนพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรยได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 2 ต.ค. 2566 133
แผนพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2567 2 ต.ค. 2566 171
รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน องค์การบริหารส่วนตำบลโนนโหนน อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงวดปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 24 มี.ค. 2566 302
ประกาศแบบบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566 14 มี.ค. 2566 279
ประกาศแบบบัญชีราคาประเมินทุนทัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) (บัญชีราคาประเมินที่ดิน) 14 มี.ค. 2566 203
ประกาศแบบบัญชฃีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) (บัญชีกำหนดราคาทุนทรัพย์ที่ดิน ประจำปี 2566) 14 มี.ค. 2566 351
ประกาศบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) (บัญชีราคาประเมินสิ่งสร้าง) 14 มี.ค. 2566 211
ประกาศแบบบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ส.ด.1) ประจำปี 2566 14 มี.ค. 2566 204
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนโหนน เรื่องรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลอื่นหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติ 1 มี.ค. 2566 279
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนโหนน เรื่องแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภดส.3) ประจำปีภาษี 2566 6 ม.ค. 2566 187
ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี 2566 13 ธ.ค. 2565 173
ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2566 13 ธ.ค. 2565 224
การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษี ประจำปี พ.ศ.2566 13 ธ.ค. 2565 177
ข่าวประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์ ขั้นตอนและวิธีการชำระภาษี 13 ธ.ค. 2565 170
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนโหนน เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลอื่นหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น 7 ต.ค. 2565 219
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนโหนน เรื่องการสำรวจที่ดินและปลูกสร้าง 5 ต.ค. 2565 230
แผนพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 29 ก.ย. 2565 216