องค์การบริหารส่วนตำบลโนนโหนน

Nonnhon Subdistrict Administrative Organization

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี


ออนไลน์ : 6

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี วันที่ โหลด
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี 2565   27 เม.ย. 2565 54
นโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร   15 ก.ค. 2563 202
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี   15 ก.ค. 2563 163