องค์การบริหารส่วนตำบลโนนโหนน

Nonnhon Subdistrict Administrative Organization

ข้อ34 นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)


ออนไลน์ : 17

ข้อ34 นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) วันที่ โหลด
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนโหนน เรื่อง นโยบาย ไม่รับ ไม่ให้ ของขวัญ รวมถึงผลประโยชน์อื่นใด ในทุกเทศกาล   26 เม.ย. 2565 39