องค์การบริหารส่วนตำบลโนนโหนน

Nonnhon Subdistrict Administrative Organization

ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ วันที่ โหลด
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนโหนน เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ 2567   4 มี.ค. 2567 16
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนโหนน เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ 2566   5 ต.ค. 2565 13
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนโหนน เรื่อง นโยบาย ไม่รับ ไม่ให้ ของขวัญ รวมถึงผลประโยชน์อื่นใด ในทุกเทศกาล   26 เม.ย. 2565 139