องค์การบริหารส่วนตำบลโนนโหนน

Nonnhon Subdistrict Administrative Organization

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี


ออนไลน์ : 16

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี วันที่ โหลด
รายงานสรุปผลข้อมูลเชิงสถิติการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบ 6 เดือน ระหว่างเดือน ต.ค.2564 - มี.ค.2565)   27 เม.ย. 2565 35