องค์การบริหารส่วนตำบลโนนโหนน

Nonnhon Subdistrict Administrative Organization

ป่าโนนเอียด

หัวข้อ :: ป่าโนนเอียด

“ป่าโนนเอียด”  เป็นที่ เดินป่า หรือปั่นจักรยาน ใกล้ จังหวัดอุบลราชธานี  ที่ใช้เวลาในการขับรถจากอุบลราชธานีไปใช้เวลาเพียง 15 นาทีเท่านั้น   ด้วยระยะทางที่เริ่มต้นจาก อุบลราชธานี ไปยังป่าโนนเอียด บ้านโนนโหนน หมู่ที่ 1 ตำบลโนนโหนน อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี   ไม่เกิน 15 กิโลเมตร ที่นี่เป็นถนนลาดยาง(สายทาง 2178) ขนาด 4 เลน  ระยะเดินเท้าไม่ไกลมาก โดยประมาณ 10 นาทีก็ถึงจุดลานกึ่งกลางป่ายางนาแล้ว ระหว่างทางที่เราเดินไปบนจุดคลองน้ำสาธารณะ เราจะผ่านป่าหลากหลายรูปแบบตั้งแต่ป่าไผ่ ป่ายางนา ไปจนถึงเครือเถาวัลย์ยักษ์ อายุ 100 ปี รวมทั้งต้นมะพอก ที่มีเปลือกคล้าย ลายเกล็ดพญานาคที่นี่เป็นจุดที่นักถ่ายภาพ  ชื่นชอบ ด้วยแนวมุมของป่า ยาว180 องศาและมุมแนวดิ่งตามองศาต้นไม้ ที่สวยงาม

 
วันที่ : 14 มิถุนายน 2564   View : 589