องค์การบริหารส่วนตำบลโนนโหนน

Nonnhon Subdistrict Administrative Organization

การเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี 2565

การเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี 2565 วันที่ โหลด
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนโหนน เรื่อง การเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2565   1 พ.ย. 2566 398
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนโหนน เรื่อง การเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2565   1 ส.ค. 2565 95
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนโหนน เรื่อง การเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2565   2 ก.พ. 2565 71
ประกาศอำเภอวารินชำราบ เรื่อง เรียกประชุมสภาฯ ครั้งแรก ประจำปี 2565   6 ม.ค. 2565 67
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนโหนน เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาฯ สมัยสมัญ ประจำปี 2565   6 ม.ค. 2565 74