องค์การบริหารส่วนตำบลโนนโหนน

Nonnhon Subdistrict Administrative Organization

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ วันที่ โหลด
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2567   2 ต.ค. 2566 10
แผนการจัดหาพัสดุประจำปี งบประมาณ 2565   27 เม.ย. 2565 173
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2563 กองคลัง   11 พ.ค. 2564 193
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2563 กองช่าง   11 พ.ค. 2564 196
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2563 กองการศึกษา   11 พ.ค. 2564 214
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2563 สำนักงานปลัด   11 พ.ค. 2564 202
ขออนุมัติแผนการจัดหาพัสดุประจำปี งบประมาณ 2564   11 พ.ค. 2564 257
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 2566   30 พ.ย. 542 85