องค์การบริหารส่วนตำบลโนนโหนน

Nonnhon Subdistrict Administrative Organization

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี วันที่ โหลด
รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี พ.ศ.2566   25 ต.ค. 2566 12
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ   27 เม.ย. 2565 150
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร   15 ก.ค. 2563 261
เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น   15 ก.ค. 2563 239