องค์การบริหารส่วนตำบลโนนโหนน

Nonnhon Subdistrict Administrative Organization

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริต


ออนไลน์ : 13

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริต วันที่ โหลด
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ   27 เม.ย. 2565 34
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร   15 ก.ค. 2563 154
เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น   15 ก.ค. 2563 141