องค์การบริหารส่วนตำบลโนนโหนน

Nonnhon Subdistrict Administrative Organization

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ วันที่ โหลด
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ   1 เม.ย. 2567 34
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 2564   22 ม.ค. 2564 194
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 2563   8 ก.ย. 2563 243
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 2562   21 ส.ค. 2563 268