องค์การบริหารส่วนตำบลโนนโหนน

Nonnhon Subdistrict Administrative Organization

มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต


ออนไลน์ : 12

มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต วันที่ โหลด
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 2564   22 ม.ค. 2564 78
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 2563   8 ก.ย. 2563 133
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 2562   21 ส.ค. 2563 149