องค์การบริหารส่วนตำบลโนนโหนน อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

ผู้บริหาร/สมาชิกสภาฯ

แบบสำรวจเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ออนไลน์ 000003
วันนี้ 000016
วานนี้ 000020
เดือนนี้ 000531
เดือนก่อน 001258
ปีนี้ 008438
ปีก่อน 014148
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวรับสมัคร
  • ข่าวสภาฯ
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง กำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล - 6 ต.ค. 64(ดู 8) 
  คู่มือการรับสมัครเลือกตั้ง - 6 ต.ค. 64(ดู 14) 
  คู่มือปฏิบัติงาน สำหรับคณะกรรมการประจำหน่วยเงือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น - 6 ต.ค. 64(ดู 9) 
  ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลโนนโหนน อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี เรื่องให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนโหนน - 6 ต.ค. 64(ดู 6) 
  ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลโนนโหนน อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี เรื่องให้มีการเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนโหนน - 6 ต.ค. 64(ดู 7) 
  พรบ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 - 6 ต.ค. 64(ดู 4) 
  พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 - 6 ต.ค. 64(ดู 8) 
  • ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  • ประกาศราคากลาง
  • จัดซื้อจัดจ้าง e-GP
  ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง - 12 ม.ค. 64(ดู 90) 
  ประกาศแบบบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.1) ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง - 12 ม.ค. 64(ดู 94) 
  แบบบัญชีรายชื่อที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภดส.3) ประจำปีภาษี 2563 (หมู่ 12 เพิ่มเติม) - 19 พ.ค. 63(ดู 142) 
  แบบบัญชีรายชื่อที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภดส.3) ประจำปีภาษี 2563 (หมู่ 11) - 12 พ.ค. 63(ดู 149) 
  แบบบัญชีรายชื่อที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภดส.3) ประจำปีภาษี 2563 (หมู่ 12) - 29 เม.ย. 63(ดู 190) 
  แบบบัญชีรายชื่อที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภดส.3) ประจำปีภาษี 2563 (หมู่ 9) - 29 เม.ย. 63(ดู 155) 
  แบบบัญชีรายชื่อที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภดส.3) ประจำปีภาษี 2563 (หมู่ 5) - 29 เม.ย. 63(ดู 169) 

ภาพกิจกรรม

ภาพการดำเนินงาน และการเรียนรู้ (ดู 27)

เดินรณรงค์การป้องกันโรคไข้เลือดออก (ดู 26)

องค์กรแห่งการเรียนรู้

โครงการอนุรักษ์ พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ดู 36)

น้ำคือชีวิต (ดู 47)

สถานที่สำคัญแหล่งท่องเที่ยว

ป่าโนนเอียด (ดู 36)

ป่าโนนเอียด (ดู 37)

ผลิตภัณฑ์เด่นของตำบล

เห็ดนางฟ้า บ้านหนองคู ตำบลโนนโหนน (ดู 115)

ไม้ดอกไม้ประดับ บ้านหนองคู ตำบลโนนโหนน (ดู 109)

ดาวน์โหลดใหม่

  ประกาศการใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 : [19 ต.ค. 64]
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2565 : [19 ต.ค. 64]
  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2564 : [8 ก.ย. 64]
  โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี : [16 ส.ค. 64]
  คณะทำงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี : [16 ส.ค. 64]
  รายงานผลการดำเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น : [16 ส.ค. 64]
  รายงานผลการดำเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น (ส่วนที่2) : [16 ส.ค. 64]
  สำรวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น : [16 ส.ค. 64]
  สนับสนุนในการอนุรักษ์และจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น : [16 ส.ค. 64]

อัลบั้มภาพกิจกรรม

การส่งเสริมความโปร่งใส