แผนการดำเนินงานประจำปี


ออนไลน์ : 90

แผนการดำเนินงานประจำปี วันที่ โหลด
แผนการดำเนินงานใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 2   24 มิ.ย. 65 2
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565   2 พ.ย. 64 75
รายงานแผนดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.2564   16 เม.ย. 64 60
ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2564   6 พ.ย. 63 146
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564   30 ต.ค. 63 60
แผนการดำเนินงานทุนสำรองเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563   16 ต.ค. 63 152
ประกาศใช้แผนดำเนินงาน งบทุนสำรองเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563   29 ก.ย. 63 106
บัญชีครุภัณฑ์   15 พ.ค. 63 156
แผนการดำเนินงาน ใช้จ่ายเงินสะสมครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563   15 พ.ย. 62 232
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563   29 ต.ค. 62 188