องค์การบริหารส่วนตำบลโนนโหนน

Nonnhon Subdistrict Administrative Organization

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนโหนน จัดกิจกรรม MOI Waste Bank Week - มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ

หัวข้อ :: องค์การบริหารส่วนตำบลโนนโหนน จัดกิจกรรม MOI Waste Bank Week - มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2567 เวลา 10.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลโนนโหนน จัดประชุมซักซ้อมความเข้าใจในการดำเนินงานธนาคารขยะ
ให้คณะกรรมการบริหารธนาคารขยะ และคณะกรรมการธนาคารขยะ และร่วมกิจกรรม MOI Waste Bank Week - มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโนนโหนน
เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2567 เวลา 10.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลโนนโหนน จัดประชุมซักซ้อมความเข้าใจในการดำเนินงานธนาคารขยะ
ให้คณะกรรมการบริหารธนาคารขยะ และคณะกรรมการธนาคารขยะ และร่วมกิจกรรม MOI Waste Bank Week - มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโนนโหนน

อ่านเพิ่มเติม   https://www.facebook.com/nonnhonsaowarinubon/posts/122139726146101671

 
โพสโดย : แตง   วันที่ : 12 มีนาคม 2567   View : 80
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :