องค์การบริหารส่วนตำบลโนนโหนน

Nonnhon Subdistrict Administrative Organization

แจ้งให้เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลโนนโหนน ได้รับทราบและเข้ามาตอบแบบสำรวจ (IIT)

หัวข้อ :: แจ้งให้เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลโนนโหนน ได้รับทราบและเข้ามาตอบแบบสำรวจ (IIT)


ผู้มีส่วนได้เสียภายใน(IIT)
แจ้งบุคลากร อบต.โนนโหนน
(ปฏิบัติงานมาไม่น้อยกว่า 1 ปี)
เข้าตอบแบบสำรวจ

วันที่ 1 มิถุนายน - 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
 
โพสโดย : แตง   วันที่ : 16 เมษายน 2563   View : 308
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :