องค์การบริหารส่วนตำบลโนนโหนน

Nonnhon Subdistrict Administrative Organization

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนโหนน เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลอื่นหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น


ออนไลน์ : 16

หัวข้อ :: ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนโหนน เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลอื่นหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนโหนน เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลอื่นหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร
เปิดไฟล์
โพสโดย : แตง   วันที่ : 7 ตุลาคม 2565   View : 58
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :