องค์การบริหารส่วนตำบลโนนโหนน

Nonnhon Subdistrict Administrative Organization

โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ของ ศพด.ประจำปีการศึกษา 2566

Gallery :: โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ของ ศพด.ประจำปีการศึกษา 2566
โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโนนโหนน ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมีการแข่งขันทักษะทางวิชาการ แบ่งเป็น 2 ช่วงอายุ ได้แก่ ช่วงอายุ 2 ขวบ และ 3 ขวบ
ช่วงอายุ 2 ขวบ
-การแข่งขันะบายสี (สีเทียน) 
-การแข่งขันร้อยเชือก
ช่วงอายุ 3 ขวบ
-การแข่งขันระบายสี (สีไม้)
-การแข่งขันปั้นดินน้ำมัน
-การแข่งขันสร้างภาพด้วยการฉีก ปะ ติด
โดยมีท่านนายกกัมพล สีดาโคตร และคณะผู้บริหารร่วมให้กำลังใจเด็กในการแข่งขันครั้งนี้
วันที่ : 26 เมษายน 2567   View : 55