องค์การบริหารส่วนตำบลโนนโหนน

Nonnhon Subdistrict Administrative Organization

กิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ

Gallery :: กิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ

นายกัมพล สีดาโคตร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนโหนน คณะผู้บริหาร นายพิจิตร สิงห์แก้ว ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาโนนน้อย ส.อ.วาสิษฐ์ แก้วเนตร ปลัดอบต. หัวหน้าส่วนราชการ กำนันผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกอบต. และพนักงานอบต. ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก "ร่วมใจไทยปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน" สืบสานสู่  100 ล้านต้น ณ พื้นที่ป่าสาธารณะ หมู่ 8 บ้านหนองคูตก
วันที่ : 12 พฤษภาคม 2565   View : 458