องค์การบริหารส่วนตำบลโนนโหนน

Nonnhon Subdistrict Administrative Organization

กิจกรรมปลูกต้นไม้

Gallery :: กิจกรรมปลูกต้นไม้
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนโหนน จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้ชื่อ "รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน" สืบสานสู่ 100 ล้านต้น
วันที่ : 27 พฤษภาคม 2564   View : 284