องค์การบริหารส่วนตำบลโนนโหนน

Nonnhon Subdistrict Administrative Organization

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนโหนน เรื่องเจตนารมณ์ ต่อต้านการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนโหนน

Gallery :: ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนโหนน เรื่องเจตนารมณ์ ต่อต้านการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนโหนน
ประกาศเจตนารมณ์ ต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร พร้อมด้วยพนักงานข้าราชการ และลูกจ้าง ร่วมกิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ร่วมต้านการทุจริตคอร์รับชั่น โดยพร้อมเพรียงกัน ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนโหนน  ในวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ.2563
วันที่ : 19 พฤศจิกายน 2563   View : 467