องค์การบริหารส่วนตำบลโนนโหนน

Nonnhon Subdistrict Administrative Organization

พิธีบวงสรวงและสดุดีวีรกรรมพระปทุมวรราชสุริยวงษ์(เจ้าคำผง)

Gallery :: พิธีบวงสรวงและสดุดีวีรกรรมพระปทุมวรราชสุริยวงษ์(เจ้าคำผง)
งานพิธีบวงสรวงและสดุดีวีรกรรมพระปทุมวรราชสุริยวงษ์(เจ้าคำผง) ประจำปี พ.ศ. 2563 วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ณ อนุสาวรีย์พระประทุมวรราชสุริยวงษ์ (เจ้าคำผง) บริเวณทุ่งศรีเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
วันที่ : 17 พฤศจิกายน 2563   View : 443