องค์การบริหารส่วนตำบลโนนโหนน

Nonnhon Subdistrict Administrative Organization

ประชุมวางแผนปฏิบัติการการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ในพื้นที่ตำบลโนนโหนน

Gallery :: ประชุมวางแผนปฏิบัติการการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ในพื้นที่ตำบลโนนโหนน
โครงการวิจัยการพัฒนาศูนย์เรียนรู้เพื่อรองรับสังคมสูงวัย อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี วันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30 น.-15.00 น. ณ ศาลากลางบ้านหมู่ 12 ตำบลโนนโหนน อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
วันที่ : 5 พฤศจิกายน 2563   View : 266