องค์การบริหารส่วนตำบลโนนโหนน

Nonnhon Subdistrict Administrative Organization

แผนการอัตรากำลัง

แผนการอัตรากำลัง วันที่ โหลด
แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564-2566) (ปรับปรุง)   24 พ.ค. 2564 155
ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 (ปรับปรุง)   24 พ.ค. 2564 140
ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566   8 ต.ค. 2563 230
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566   8 ต.ค. 2563 180
แผนอัตรากําลังพนักงานส่วนตำบล 3 ปี และแผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563 (1)   7 ต.ค. 2563 215
แผนอัตรากําลังพนักงานส่วนตำบล 3 ปี และแผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563 (2)   7 ต.ค. 2563 159
แผนอัตรากําลังพนักงานส่วนตำบล 3 ปี และแผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563(3)   7 ต.ค. 2563 170