องค์การบริหารส่วนตำบลโนนโหนน

Nonnhon Subdistrict Administrative Organization

สถิติเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์


ออนไลน์ : 14

สถิติเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ วันที่ โหลด
ทะเบียนหนังสือรับ เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ปี 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนโหนน   11 พ.ค. 2564 77
สรุปผลการแก้ไขเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์   14 ก.ค. 2563 199