องค์การบริหารส่วนตำบลโนนโหนน

Nonnhon Subdistrict Administrative Organization

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน


ออนไลน์ : 16

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน วันที่ โหลด
รายงานการใช้จ่ายเงินสะสมและทุนสำรองสะสมขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนโหนน 1 เมษายน 2565   19 เม.ย. 2565 43
รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2565   19 เม.ย. 2565 42
รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565   19 เม.ย. 2565 41
รายงานการใช้จ่ายเงินสะสมและทุนสำรองสะสมขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนโหนน   11 พ.ค. 2564 104
รายงานการใช้จ่ายเงินสะสมและทุนสำรองสะสมขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนโหนน 16 เมษายน 2564   11 พ.ค. 2564 83
รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564   11 พ.ค. 2564 89
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน   15 ก.ค. 2563 197