องค์การบริหารส่วนตำบลโนนโหนน

Nonnhon Subdistrict Administrative Organization

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน วันที่ โหลด
รายงานการใช้จ่ายเงินสะสมและทุนสำรองสะสมขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนโหนน 1 เมษายน 2565   19 เม.ย. 2565 130
รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2565   19 เม.ย. 2565 120
รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565   19 เม.ย. 2565 126
รายงานการใช้จ่ายเงินสะสมและทุนสำรองสะสมขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนโหนน   11 พ.ค. 2564 196
รายงานการใช้จ่ายเงินสะสมและทุนสำรองสะสมขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนโหนน 16 เมษายน 2564   11 พ.ค. 2564 181
รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564   11 พ.ค. 2564 173
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน   15 ก.ค. 2563 286