องค์การบริหารส่วนตำบลโนนโหนน

Nonnhon Subdistrict Administrative Organization

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน วันที่ โหลด
รายงานการใช้จ่ายเงินสะสมและทุนสำรองสะสมขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนโหนน 1 เมษายน 2565   19 เม.ย. 2565 66
รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2565   19 เม.ย. 2565 63
รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565   19 เม.ย. 2565 62
รายงานการใช้จ่ายเงินสะสมและทุนสำรองสะสมขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนโหนน   11 พ.ค. 2564 128
รายงานการใช้จ่ายเงินสะสมและทุนสำรองสะสมขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนโหนน 16 เมษายน 2564   11 พ.ค. 2564 109
รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564   11 พ.ค. 2564 109
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน   15 ก.ค. 2563 216