องค์การบริหารส่วนตำบลโนนโหนน

Nonnhon Subdistrict Administrative Organization

รายงานสรุปผลการบริหารทรัพยากรบุคคล


ออนไลน์ : 15

รายงานสรุปผลการบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ โหลด
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี พ.ศ.2564   27 เม.ย. 2565 30
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี   11 พ.ค. 2564 104
รายงานผลการบริหารพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปี 2562   15 ก.ค. 2563 154