เห็ดนางฟ้า บ้านหนองคู ตำบลโนนโหนน


ออนไลน์ : 108

หัวข้อ :: เห็ดนางฟ้า บ้านหนองคู ตำบลโนนโหนน

เห็ดนางฟ้า บ้านหนองคู ชาวบ้านหนองคู หมู่ 4,7,8,9 และ 12 จำนวนหลายหลังคาเรือน ทำเรือนเพาะเห็ดนางฟ้า เพื่อจำหน่ายในราคาส่งและส่งขายที่ตลาด สร้างรายได้ให้กับประชาชน

            
วันที่ : 21 ธันวาคม 63   View : 273