องค์การบริหารส่วนตำบลโนนโหนน อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

ผู้บริหาร/สมาชิกสภาฯ

แบบสำรวจเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ออนไลน์ 000454
วันนี้ 001028
วานนี้ 000102
เดือนนี้ 007639
เดือนก่อน 015892
ปีนี้ 066610
ปีก่อน 010561
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวรับสมัคร
  • ข่าวสภาฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนโหนน เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง - 8 ก.ย. 65(ดู 8) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนโหนน เรื่อง นโยบาย ไม่รับ ไม่ให้ ของขวัญ รวมถึงผลประโยชน์อื่นใด ในทุกเทศกาล - 22 เม.ย. 65(ดู 47) 
  การกระทำอันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายเกี่ยวกับการติดตั้งป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ - 29 ธ.ค. 64(ดู 18) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนโหนน เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภดส.3) ประจำปีภาษี 2565 - 22 พ.ย. 64(ดู 98) 
  รายงานลดการใช้พลังงานในภาครัฐขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนโหนน ประจำปี พ.ศ.2564 - 10 พ.ย. 64(ดู 18) 
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง กำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล - 6 ต.ค. 64(ดู 107) 
  คู่มือการรับสมัครเลือกตั้ง - 6 ต.ค. 64(ดู 96) 
  • ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  • ประกาศราคากลาง
  • จัดซื้อจัดจ้าง e-GP
  ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง - 12 ม.ค. 64(ดู 204) 
  ประกาศแบบบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.1) ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง - 12 ม.ค. 64(ดู 198) 
  แบบบัญชีรายชื่อที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภดส.3) ประจำปีภาษี 2563 (หมู่ 12 เพิ่มเติม) - 19 พ.ค. 63(ดู 245) 
  แบบบัญชีรายชื่อที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภดส.3) ประจำปีภาษี 2563 (หมู่ 11) - 12 พ.ค. 63(ดู 247) 
  แบบบัญชีรายชื่อที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภดส.3) ประจำปีภาษี 2563 (หมู่ 12) - 29 เม.ย. 63(ดู 292) 
  แบบบัญชีรายชื่อที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภดส.3) ประจำปีภาษี 2563 (หมู่ 9) - 29 เม.ย. 63(ดู 251) 
  แบบบัญชีรายชื่อที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภดส.3) ประจำปีภาษี 2563 (หมู่ 5) - 29 เม.ย. 63(ดู 267) 

ภาพกิจกรรม

กิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ (ดู 68)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนโหนน แถลงนโยบายต่อที่ประชุมสภาฯ (ดู 96)

องค์กรแห่งการเรียนรู้

โครงการอนุรักษ์ พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ดู 154)

น้ำคือชีวิต (ดู 133)

สถานที่สำคัญแหล่งท่องเที่ยว

ป่าโนนเอียด (ดู 137)

ป่าโนนเอียด (ดู 133)

ผลิตภัณฑ์เด่นของตำบล

เห็ดนางฟ้า บ้านหนองคู ตำบลโนนโหนน (ดู 316)

ไม้ดอกไม้ประดับ บ้านหนองคู ตำบลโนนโหนน (ดู 263)

ดาวน์โหลดใหม่

  แผนการดำเนินงานใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 2 : [24 มิ.ย. 65]
  งบประมาณใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565 : [24 มิ.ย. 65]
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนโหนน เรื่อง รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบลอื่นหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร : [8 มิ.ย. 65]
  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2565 : [10 พ.ค. 65]
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2565 : [28 เม.ย. 65]
  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส่ภายในหน่วยงาน ประจำปี 2565 : [28 เม.ย. 65]
  การดำเนินการตามมาตรการการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ.2565 : [28 เม.ย. 65]
  คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโนนโหนน เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุสำหรับการซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวจำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : [27 เม.ย. 65]
  แผนการจัดหาพัสดุประจำปี งบประมาณ 2565 : [27 เม.ย. 65]

อัลบั้มภาพกิจกรรม

การส่งเสริมความโปร่งใส