ข่าวประชาสัมพันธ์ของเรา
ร่วมเปิดโครงการสนับสนุนการกำจัดขยะอันตรายและการคัดแยกขยะ "กิจกรรมพัฒนาความสะอาดครั้งใหญ่ (Big Cleaning Day)

ร่วมเปิดโครงการสนับสนุนการกำจัดขยะอันตรายและการคัดแยกขยะ "กิจกรรมพัฒนาความส…

[ 21-03-2561 ] Hits:175

ร่วมโครงการฝึกอบรมซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปี 2561

ร่วมโครงการฝึกอบรมซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปี 2561

[ 19-03-2561 ] Hits:154

ขอเชิญชวนสมัครเป็นจิตอาสา...รักษ์โลก อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ปลุกสังคมตระหนัก ภัยขยะคุกคามโลก

ขอเชิญชวนสมัครเป็นจิตอาสา...รักษ์โลก อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ปลุกสังคมต…

[ 02-02-2561 ] Hits:275

 ร่วมโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 รู้คิด รู้เท่าทัน สร้างสรรค์เทคโนโลยี

ร่วมโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 รู้คิด รู้เท่าทัน สร้างสรรค์เทคโนโลยี

[ 13-01-2561 ] Hits:233

 ร่วมเตรียมงาน นิทรรศการ การประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย : ศักยภาพมากล้นมีให้เห็น ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ร่วมเตรียมงาน นิทรรศการ การประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย : ศักยภาพมากล้…

[ 26-11-2560 ] Hits:320

ประชุมเตรียมงาน นิทรรศการ งานประชุมวิชาการฐานทรัพยากรท้องถิ่น :ศักยภาพมาล้นมีให้เห็น ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ประชุมเตรียมงาน นิทรรศการ งานประชุมวิชาการฐานทรัพยากรท้องถิ่น :ศักยภาพมาล้นมีให้…

[ 22-11-2560 ] Hits:301

ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง
 
วีดีทัศน์แนะนำ อบต.
   วีดีทัศน์บรรยายสรุป ประวัติความเป็นมา และข้อมูลทั่วไปของ อบต. ได้ที่นี่..
 
  • ราคากลาง
  • ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
  • เอกสารประชาสัมพันธ์
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนโหนน อยู่ในระดับใด

มาก - 87.5%
ปานกลาง - 12.5%
น้อย - 0%

Total votes: 8
The voting for this poll has ended on: 15 ก.ย. 2016 - 00:00
 
  • หนังสือราชการของ สถ.
  • โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชฯ

Error: No articles to display

 
  • ผลิตภัณฑ์เด่นของตำบล
  • สถานที่สำคัญ-แหล่งท่องเที่ยว
  • ศิลปวัฒนธรรมประพณี
 
หมวกใบตาลแฟนซี

หมวกใบตาลแฟนซี

กิ่งเฟื่องฟ้า

กิ่งเฟื่องฟ้า

แก้วมังกร

แก้วมังกร

ไม้กวาดดอกหญ้า

ไม้กวาดดอกหญ้า

 
โรงเรียนบ้านโนนโหนน (อ่อนอุปการ)

โรงเรียนบ้านโนนโหนน (อ่อนอุปการ)

บริษัทก้าวหน้าไก่สดจำกัด

บริษัทก้าวหน้าไก่สดจำกัด

 
งานประเพณีสงกรานต์

งานประเพณีสงกรานต์

งานประเพณีบุญบั้งไฟ

งานประเพณีบุญบั้งไฟ

ถนนสายวัฒนธรรม บ้านหนองขาม

ถนนสายวัฒนธรรม บ้านหนองขาม