Poll

ประชาชนชาวตำบลโนนโหนน มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:
 1. ข่าวกิจกรรม
 2. ข่าวประกาศ
 3. แผนพัฒนาท้องถิ่น

โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนโหนน จัดทำโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และออกฉีดวัคซีนระหว่างวันที่ 23 - 30 เมษายน พ.ศ.2562 เพื่อสนองพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ในการดูแลทุกข์สุขของพสกนิกรชาวไทย รวมถึงสรรพชีวิตภายใต้ร่มพระบารมีให้ได้รับความผาสุก เพื่อป้องกันและควบคุมไม่ให้สุนัขและแมวเป็นเป็นโรคพิษสุนัขบ้า ซึ่งจะเป็นผลให้คนและสัตว์ปลอดภัย และไม่มีผู้เสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อควบคุมจำนวนสุนัขและแมวซึ่งเป็นพาหะที่สำคัญของโรคพิษสุนัขบ้าให้อยู่ในจำนวนที่พอเหมาะ เพื่อให้ง่ายและสะดวกต่อการควบคุมโรค {gallery}DOGCAT{/gallery}

[ 17-05-2562 ] Hits:3

กิจกรรมอบรมเผยแพร่ความรู้ในการจัดทำถังขยะเปียกครัวเรือน ตำบลโนนโหนน

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนโหนน ได้จัดทำกิจกรรมอบรมเผยแพร่ความรู้ในการจัดทำถังขยะเปียกครัวเรียน และจัดทำจุดเรียนรู้การจัดการขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกครัวเรือน เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการจัดทำถังขยะเปียก และมีการคัดแยกขยะที่ถูกวิธี ระหว่างวันที่ 18 - 26 เมษายน 2562 ณ หมู่บ้าน 12 หมู่บ้านในเขตตำบลโนนโหนน อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี {gallery}waste-2{/gallery}

[ 30-04-2562 ] Hits:14

กิจกรรมอบรมเผยแพร่ความรู้ในการจัดทำถังขยะเปียกครัวเรือน ตำบลโนนโหนน

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนโหนน ได้จัดทำกิจกรรมอบรมเผยแพร่ความรู้ในการจัดทำถังขยะเปียกครัวเรียน เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการจัดทำถังขยะเปียก และมีการคัดแยกขยะที่ถูกวิธี ณ หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 6 ตำบลโนนโหนน อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี {gallery}kaya26{/gallery}

[ 23-04-2562 ] Hits:31

 1. ประกาศงานการเงินการคลัง
 2. ราคากลาง
 3. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 1. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 2. ศูนย์บริการร่วม

สภาพอากาศ

Cloudy

19°C

อุบลราชธานี

Cloudy

Humidity: 75%

Wind: 24.14 km/h

 • 04 Jan 2019

  Mostly Cloudy 30°C 18°C

 • 05 Jan 2019

  Mostly Cloudy 32°C 20°C

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ