Poll

ประชาชนชาวตำบลโนนโหนน มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:
 1. ข่าวกิจกรรม
 2. ข่าวประกาศ
 3. แผนพัฒนาท้องถิ่น

โรงเรียนผู้สูงอายุ สัปดาห์ที่ 10

   โรงเรียนผู้สูงอายุ สัปดาห์ที่ 10  หัวข้อ "การจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม และที่พักอาศัยในวัยผู้สูงอายุ"    องค์การบริหารส่วนตำบลโนนโหนน ร่วมกับชมรมพัฒนาระบบสุขภาพผู้สูงอายุ ตำบลโนนโหนน  จัดทำโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุประจำปี 2561  โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลโนนโหนน เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้รับความรู้อย่างต่อเนื่องในการดูแลสุขภาพกายและจิตใจ  ส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพให้กับผู้สูงอายุ  ส่งเสริมกิจกรรมประเพณีและวัฒนธรรม ส่งเสริมอาชีพให้ผู้สูงอายุภายใต้แนวคิดการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้สูงอายุเป็นกระบวนการสร้างหลักประกันให้กับผู้สูงอายุในการดำรงชีวิตอย่างมีคุณค่าและมีศักดิ์ศรีสามารถพึ่งพาตนเองได้โดยมีการเรียนการสอนทุกวันศุกร์ จำนวน ๑๕ ครั้ง  เริ่มตั้งแต่เดือนกันยายน ถึงเดือนธันวาคม 2561 สถานที่ ณ วัดบูรพาราม บ้านโนนโหนน  

[ 16-11-2561 ] Hits:1

โรงเรียนผู้สูงอายุ สัปดาห์ที่ 9

   โรงเรียนผู้สูงอายุ สัปดาห์ที่ 9  หัวข้อ “อาหารและโภชนาการ การขับถ่าย การดูแลสุขภาพช่องปาก”      องค์การบริหารส่วนตำบลโนนโหนน ร่วมกับชมรมพัฒนาระบบสุขภาพผู้สูงอายุ ตำบลโนนโหนน  จัดทำโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุประจำปี 2561  โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลโนนโหนน เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้รับความรู้อย่างต่อเนื่องในการดูแลสุขภาพกายและจิตใจ  ส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพให้กับผู้สูงอายุ  ส่งเสริมกิจกรรมประเพณีและวัฒนธรรม ส่งเสริมอาชีพให้ผู้สูงอายุภายใต้แนวคิดการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้สูงอายุเป็นกระบวนการสร้างหลักประกันให้กับผู้สูงอายุในการดำรงชีวิตอย่างมีคุณค่าและมีศักดิ์ศรีสามารถพึ่งพาตนเองได้โดยมีการเรียนการสอนทุกวันศุกร์ จำนวน ๑๕ ครั้ง  เริ่มตั้งแต่เดือนกันยายน ถึงเดือนธันวาคม 2561 สถานที่ ณ วัดบูรพาราม บ้านโนนโหนน  

[ 16-11-2561 ] Hits:3

ออกหน่วยบริการจ่ายเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561

           วันที่  5 พฤศจิกายน 2561  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนโหนน ได้ออกหน่วยให้บริการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ  ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561

[ 06-11-2561 ] Hits:18

 1. ราคากลาง
 2. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 3. ประกาศงานการเงินการคลัง
 1. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 2. ศูนย์บริการร่วม

สภาพอากาศ

Partly Cloudy

33°C

อุบลราชธานี

Partly Cloudy

Humidity: 50%

Wind: 6.44 km/h

 • 16 Nov 2018

  Partly Cloudy 33°C 24°C

 • 17 Nov 2018

  Partly Cloudy 32°C 23°C

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ