Poll

ประชาชนชาวตำบลโนนโหนน มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:
 1. ข่าวกิจกรรม
 2. ข่าวประกาศ
 3. แผนพัฒนาท้องถิ่น

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 จุดบริการประชาชน

วันที่ 27 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 2 มกราคม 2562 ช่วง 7 วันอันตราย เทศกาลปีใหม่ 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนโหนน ร่วมกับ ฝ่ายปกครอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อปพร. จัดตั้งจุดบริการประชาชนตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 โดยให้บริการดูแลความปลอดภัยทางถนน ให้บริการน้ำดื่ม...

[ 15-01-2562 ] Hits:4

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เยี่ยมเสริมพลังกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นตำบลโนนโหนน

วันที่ 4 มกราคม 2562 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้มาเยี่ยมเสริมพลังการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นำเสนอผลงานจากการสนับสุนนงบประมาณจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมประชุมเสริมพลัง ประกอบด้วย คณะกรรมการบริหารกองทุน หน่วยงาน กลุ่มองค์กรที่ได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนฯ {gallery}kt-3{/gallery}

[ 08-01-2562 ] Hits:23

กิจกรรม Big Cleaning Day พัฒนาความสะอาดครั้งใหญ่ทั้งตำบล

วันที่ 27 ธันวาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนโหนน ร่วมกับ อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) จิตอาสา อสม. อปพร. ได้จัดกิจกรรม Big Cleaning Day พัฒนาความสะอาดครั้งใหญ่ทั้งตำบล บริเวณถนนสาธารณะทั้งสายหลักและสายรอง วัด โรงเรียน เพื่อให้พื้นที่ตำบลโนนโหนนมีความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย ปราศจากขยะ ...

[ 02-01-2562 ] Hits:20

 1. ประกาศงานการเงินการคลัง
 2. ราคากลาง
 3. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 1. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 2. ศูนย์บริการร่วม

สภาพอากาศ

Cloudy

19°C

อุบลราชธานี

Cloudy

Humidity: 75%

Wind: 24.14 km/h

 • 04 Jan 2019

  Mostly Cloudy 30°C 18°C

 • 05 Jan 2019

  Mostly Cloudy 32°C 20°C

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ