Poll

ประชาชนชาวตำบลโนนโหนน มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:
 1. ข่าวกิจกรรม
 2. ข่าวประกาศ
 3. แผนพัฒนาท้องถิ่น

กิจกรรมรณรงค์ แยกก่อนทิ้งและพัฒนาความสะอาดครั้งใหญ่พร้อมกันทั้งตำบลเพื่อขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอย ตำบลโนนโหนน ประจำปี2562

วันที่ 4 มีนาคม 2562 ผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนโหนน ร่วมกับสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนโหนน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. อปพร. อาสาสมัครต่างๆ เจ้าหน้าที่ รพ.สต. และประชาชนในเขตตำบลโนนโหนน รวมจำนวน 300 คน ร่วมจัดกิจกรรม รณนงค์ แยกก่อนทิ้ง และพัฒนาความสะอาดครั้งใหญ่พร้อมกันทั้งตำบล เพื่อขับเคลื่อนการจัดมูลฝอย ตำบลโนนโหนน ประจำปี 2562 BIG CLEANING...

[ 06-03-2562 ] Hits:10

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี {gallery}anurak{/gallery}

[ 14-02-2562 ] Hits:62

ต้อนรับคณะกรรมการประเมินคัดเลือกกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ยอดเยี่ยมระดับจังหวัด

ต้อนรับ คณะกรรมการประเมินคัดเลือกกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ยอดเยี่ยมระดับจังหวัด จังหวัดอุลราชธานี ประจำปี 2562 นายนพวิทย์ ทีคำแก้ว กำนันตำบลโนนโหนน อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 {gallery}pramren{/gallery}

[ 14-02-2562 ] Hits:35

 1. ประกาศงานการเงินการคลัง
 2. ราคากลาง
 3. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 1. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 2. ศูนย์บริการร่วม

สภาพอากาศ

Cloudy

19°C

อุบลราชธานี

Cloudy

Humidity: 75%

Wind: 24.14 km/h

 • 04 Jan 2019

  Mostly Cloudy 30°C 18°C

 • 05 Jan 2019

  Mostly Cloudy 32°C 20°C

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ