การเปิดใช้งานเว็บเพจคลังเครื่องมือป้องกันการทุจริต(Anti-Corruption Toolbox)


ออนไลน์ : 4

หัวข้อ :: การเปิดใช้งานเว็บเพจคลังเครื่องมือป้องกันการทุจริต(Anti-Corruption Toolbox)

การเปิดใช้งานเว็บเพจคลังเครื่องมือป้องกันการทุจริต(Anti-Corruption Toolbox)โดยสามารถเข้าถึงได้ผ่านทาง QR CODE ที่แนบมาพร้อมนี้และทางเว ทางเว็บไซต์สำนักงาน ป.ป.ช.เลือกแบนเนอร์ คลังเครื่องมือป้องกันการทุจริต(Anti-Corruption Toolbox)และแอปพลิเคชัน WE STRONG ของสำนักงาน ป.ป.ช.
โพสโดย : แตง   วันที่ : 28 พฤษภาคม 64   View : 28
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :