รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน


ออนไลน์ : 4

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน วันที่ โหลด
รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 4 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564   13 พ.ค. 64 44
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนโหนน รอบ 6 เดือน   12 พ.ค. 64 46
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนโหนน รอบ 6 เดือน   12 พ.ค. 64 32
รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 6 เดือน   12 พ.ค. 64 23
รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือน   12 พ.ค. 64 27
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน   15 ก.ค. 63 94